viernes, 15 de mayo de 2015

Manteniment Naus Industrials


 Amb el pas del temps el manteniment de neteja de zones d'alçada com els teulats de les Naus Industrials són espais que amb prevenció s'eviten possibles desperfectes que comporten molts incidents. Un exemple són les males herbes de les canalitzacions que poden ocasionar embusaments i les claraboies brutes que impediexen l'entrada de llum natural amb el possible estalvi en la factura de la llum.
No hay comentarios:

Publicar un comentario