sábado, 7 de abril de 2012

MODIFICACIÓ DEL RÈGIM D'EMPLEATS DE LA LLAR

A partir d'aquest any 2012 ha entrat en vigor una important modificació al règim dels empleats domèstics (del hogar) equiparant-los amb el règim laboral comú.
Es dóna temps fins el proper 31 de juny de 2012 per donar d'alta a la Seguretat Social als empleats de la llar sino s'entra en la irregularitat amb les pertinents sancions.

Així doncs, tota aquelles famílies que tinguin personal que treballin en els serveis de la llar, manteniment de jardins els caldrà donar d'alta a l'afiliació a la Seguretat Social.
D'aquesta manera el col.lectiu guanya els drets laborals de percebre les pagues extres, vacances, baixa laboral repercutint el cost d'aquest serveis al contractant dels serveis.

Per tant:

Es busca fer florar l'economia submergida d'aquest sector?
Augmentar afiliacions a la Seguretat Social?
Cobrir els drets laborals dels treballadors en l'àmbit de la llar?

HA ARRIBAT L'HORA QUE EL MATEIX SERVEI A NIVELL D'AUTÒNOMA O D'EMPRESA
S'EQUIPARIN?